• razlika psihoanalize i psihoanalitičke psihoterapije

    Psihoanalize i psihoanalitička psihoterapija baziraju se na istim temeljima, ali njihova osnovna razlika je u dubini i širini otkrivanja nesvijesnih procesa.

    Psihoanaliza je opsežnije putovanje. Njeni su ciljevi istražiti veća prostranstva nesvijesnog. Iz tog razloga, susreti su frekventniji, 3 do 5 puta tjedno i traje više godina. Upotrebljava se analitički kauč. Terapeut Vam nije u vidnom polju kako Vas ne bi ometao svojom gestom, izrazom lica ili slučajnom kretnjom. Tada su asocijacije bogatije, emocije se otvaraju snažnije, sjećanja naviru jače i transfer se razvija snažnije. Moguće je ojačati više aspekata vaše osobnosti i izgraditi adekvatnije obrane. Emocionalno iskustvo iz takvog odnosa ojačava Vaše samopouzdanje i samopoštovanje.

    Psihoanalitička psihoterapija je više fokusirana na vaše psihičke tegobe. Istražuju se potpodručja nesvjesnog koja su vezana na vaše emocije u podlozi tih tegoba, otvara nesvjesne mehanizme koji su u podlozi simptoma. Frekvencija takve terapije je 1 do 2 puta tjedno i s terapeutom sjedite licem u lice. Samoistraživanje i sagledavanje načina kako nesvjesno utjeće na vaše osjećaje, ponašanje i izbore, moći ćete koristiti i u drugim životnim situacijama koje ne uzrokuje psihičke simptome.